hlavička obrázek
hlavička strom

Vtipy o náboženství

Chodí se modlit chlápek v každou neděli ke kapličce nad křížovou cestou a prosí: Ó pane všemohoucí, dej ať vyhraju peníze a zabezpečím svou rodinu.. Když už jde takhle po stopadesaté rozevřou se nad ním oblaka, zjeví se pánbůh a shůry naň nasupeně zvolá: To by sis ty vole musel jít taky někdy vsadit!
Sedí na vlakovém nádraží farář s jeptiškou, která má ruku v sádře. Farář se jí ptá: "Co se vám stalo, sestro?"
"Ale, uklouzla jsem ve vaně."
Kousek o nich sedí bezdomovec a ptá svého kámoše: "Ty vole, co je to ta vana?"
"Vim já? Copak jsem katolík?"
"Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?"
"Jenom, chvilička."
"A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc euro?"
"Jen drobné."
"Bože, prosím tě, dej mi pár drobných."
"Jistě, počkej chviličku."
Ozve se klepání na nebeskou bránu. Svatý Petr zakřičí: "Co je?"
"Neříká se CO je, ale KDO je!"
"Bože, zase učitelka!"
Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou bránu, tak otevře a uvidí tam stát muže.
Než se ho stačí na cokoliv zeptat, muž zmizí.
Po chvíli se klepání ozve znovu. Když svatý Petr otevře, stojí před ním tentýž muž, ale najednou opět zmizí.
"Poslyšte!" zavolá za ním svatý Petr.
"Vy si ze mě děláte srandu, nebo co?"
"Neeee" ozve se v dálce.
"Oni se mě snaží vzkřísit."
Základní škola oku 2050. Paní učitelka vítá žáky a začíná docházku.

"Mohamed Ahmed Ali?!"
"Tady!"
"Mustafa Mohamed Isad?!"
"Zde!"
"Mich Alves Eli?!"
Ticho …
"Mich Alves Eli, je tady?"

A ze zadní lavice se ozve:
"To budu asi já, ale čte se to Michal Veselý!"
sprostý vtip
Sedí děda v kostele a rozpráví s Bohem: „Bože, čím budu v příštím životě?“ „Budeš fotbalistou.“ odvětí vševědoucí Bůh, ale dědovi se jeho odpověď moc nepozdává: „Ale vždyť já jsem nikdy kopanou nehrál!“ „Tak to začni trénovat, za týden máš první zápas!“
Tři zesnulí jdou do nebe. Aby smazali všechny hříchy, které spáchali, musí vytrpět zlo, které napáchali při svém řemesle. První byl obuvník, druhý krejčí a třetí cukrář.
První vstoupil dovnitř, a pak bylo slyšet bolestný křik.
Když vyšel ven, ptali se ho, co že mu tam dělali: "Něco hrozného, přitloukli mi na nohy boty."
Druhý šel dovnitř, zase slyšet křik, a když vyšel, tak se ho ptají: "Příšerné, přišili mi na tělo oblek."
Cukrář povídá: "Co mně mohou provést, vždyť jsem byl jen cukrář."
Vešel dovnitř. Začal se ozývat úplně hrozný řev.
Když se cukrář vypotácel ven, ti dva se ptají, co bylo: "Ani se neptejte. Šlehali mi vejce...!"
Jdou tři chlapi po smrti do ráje a u brány je zastaví Svatý Petr a říká: "Nyní mi řeknete, jak jste zemřeli a já Vás podle toho pustím do ráje." První říká: "Přijedu o den dříve ze služební cesty a najdu ženu v posteli úplně vzrušenou a svlečenou, tak začnu prohledávat byt, nikde nic. Pak vtrhnu na balkon a vidím chlapa jak visí z mého balkonu na laně. Vezmu nůž a odříznu ho. Spadl dolů a plazil se pryč. Tak vezmu starou ledničku co máme na balkóně a hodím ji na něj. Pak mi to dojde, že jsem ho zabil a skočím dolů." "A ty?" ptá se Svatý Petr toho druhého. "Já si natírám zábradlí u balkonu a najednou mně někdo odřízne. Spadnu dolů, zlomím si páteř a plazím se pryč. Pak na mně někdo ještě hodí ledničku." "A jak jsi zemřel ty?" ptá se Svatý Petr třetího. Ten se usměje a řekne: "Sedím si tak v lednici...."

Pro zobrazení skrytých vtipů musíte být starší 18 let!

Prohlašujete, že jste se narodil(a) po datumu 20.06.2001?