hlavička obrázek
hlavička strom

Vtipy o náboženství

Hlášení pro křesťany:
Z důvodu škrtů v rozpočtu, bylo světlo na konci tunelu vypnuto.
To takhle jednou jeden chlapík umře a dorazí k bráně pekla.
Zabouchá... brána se otevře, přivítá ho Lucifer a pak ho provádí podsvětím.
Přijdou do prvního sálu, kde se všichni oddávají nerušenému sexu.
"Tohle je peklo???" diví se chlapík.
Ve druhém sále je obrovská hostina, jídlo a pití v neskutečném množství.
Chlapík překvapeně kouká a nevěří svým očím.
Pak se konečně otevřou dveře do místnosti, kde se v kotlích smaží hříšníci.
"Tohle jsem si myslel, že je peklo," povídá chlapík.
Lucifer: "To je, ale jenom pro křesťany, oni to tak chtěj."
Do řeznictví v Jeruzalémě vejde Arab a cosi zamumlá u dvěří.
Prodavajicí Žid vykulí oči a ptá se: "Salám a co?"
Kostelník nalévá mešní víno, netrefí se a zakleje: "Kurva zas vedle!"
Farář ho napomíná: "Kostelníku, neklej, Pánbůh tě potrestá!"
Ale je není to nic platné. Když se zase netrefí, zakleje: "Kurva zas vedle!"
Když se to opakuje potřetí, naráz blesk, hrom, farář padne mrtev k zemi a shůry se ozve:
"Kurváááá zas vedle!"
Chlapík vběhne celý udýchaný do hospody a ptá se:
"Chlapi, kdo tady má velkýho černýho tlustýho psa s bílým obojkem?"
"No, nikdo."
"Tak jsem vám přejel faráře."
Čtyři jeptišky přijdou ke zpovědi. Kněz je vyzpovídá a nakonec se jich ptá, jestli už někdy viděly penis. První jeptiška: "ano". Kněz: "Tak běž ke svěcené vodě a umyj si s ní oči". Druhá se ho i dotkla. "Opláchni si ruce svěcenou vodou", kněz na to. Třetí jeptiška už chce něco říct, když v tom ji předběhne čtvrtá a říká: "Otče, mohla bych si vykloktat, než si v tom sestra Jarmilka vymáchá prdel?"
Jeptiška se jde vyzpovídat. "Pane faráři, neustále hřeším tím, že pod jeptišským rouchem nenosím spodní prádlo". Farář na to: "Takže 3x otčenáš a cestou k oltáři pět kotrmelců".
Nejdříve Bůh stvořil Adama - muže. Pohlédl na něj a řekl: "Výborně!!! Dokonalý výtvor k obrazu sebe sama."
Pak si řekl, že to zkusí znova a stvořil ženu. Pohlédl na ni, ušklíbl se a řekl: "No co, ty se budeš malovat..."
Sedí babka v baráku a má vody až po kotníky. Přijdou za ní hasiči a povídají: "babi, musíte okamžitě pryč". Babka: "Ale kdeže, Bůh mi slíbil, že mě zachrání." Tak hasiči přijedou druhý den a babka má vody až po kolena. "Ale teď už musíte jít ven, babi," říkají hasiči. Ale ona zase, že jí Bůh zachrání. Přijedou tedy potřetí a dům mezitím spadl a babka tam leží mrtvá. Odchází tedy do nebe za Bohem a když se s ním setká, povídá mu: "Vždyť jsi mi slíbil, že mi pomůžeš." Bůh ji odpoví: "Ty huso jedna hloupá, vždyť jsem ti tam poslal dvakrát hasiče!"
Dcera přijde domů a rozzářeně říká: "Tati, představ si, že Mohammed si mě chce vzít..."
Otec: "On tě požádal o ruku?"
Dcera: "Ještě ne, ale už podřezal manželku."

Pro zobrazení skrytých vtipů musíte být starší 18 let!

Prohlašujete, že jste se narodil(a) po datumu 20.06.2001?