hlavička obrázek
hlavička strom

Autorská práva

Provozovatel serveru bomba-vtipy.cz není vlastníkem autorských práv příspěvků, které jsou na serveru zveřejněny.
Na server jsou příspěvky zasílány prostřednictvím jejich uživatelů, kteří jsou za ně zodpovědni.
Většinou jde o díla lidové tvořivosti, kde je autor neznámý.

Uživatel nesmí umisťovat na server bomba-vtipy.cz příspěvky, které jsou v rozporu s Listinou základních práv
a svobod, se zákony ČR, odporují dobrým mravům, či propagují rasovou a jinou nesnášenlivost apod.
Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit zveřejnění takového příspěvku.

Pokud jste objevili na serveru bomba-vtipy.cz příspěvek, o kterém se domníváte, že splňuje podmínky
uvedené výše, nebo byla porušena autorská práva, prosím kontaktujte provozovatele serveru.

Pro zobrazení skrytých vtipů musíte být starší 18 let!

Prohlašujete, že jste se narodil(a) po datumu 15.06.2006?