hlavička obrázek
hlavička strom

Murphyho zákony

Zub rozbolí zásadně v sobotu večer.
Jestliže se tě tvůj podřízený zeptá na něco důležitého, zatvař se, jako bys ho považoval za pomatence. Až sklopí zrak, polož mu tutéž otázku jinými slovy.
Každý program má alespoň jednu chybu.
Za přísně kontrolovaných tlakových, tepelných a dalších fyzikálních podmínek se pozorovaný živý organismus chová, jak ho to zrovna napadne.
Čím je teorie evidentnější, tím hůř se dokazuje.
Výjimky jsou vždy početnější než pravidla.
Rychlost načtení webové stránky tvým počítačem je nepřímo úměrná tomu, jaký zájem o ni máš.
Chceš-li zbohatnout, dej se na politiku!
Vaše auto má vždy větší spotřebu než auto téže značky kohokoli druhého.
Pokud máte autolékárničku v pořádku, máte jistě sjeté gumy!

Pro zobrazení skrytých vtipů musíte být starší 18 let!

Prohlašujete, že jste se narodil(a) po datumu 16.04.2006?